2023 VU微信新生群来啦!

阿自由 2023 VU微信新生群来啦!已关闭评论627阅读模式

2023 VU微信新生群来啦!

我们的群:
✅为同学们提供了一个留学前认识交流的平台;
✅邀请学姐、学长和大家一起交流分享学习经历及生活;
✅解答同学们的疑问;让每一位新生都能充满信心地来到阿自由。
为防止群内出现广告、中介、代写及不良信息,我们的新生群为邀请制,不能够扫码入群或拉人进群。
请大家按照下面的步骤,添加大V的微信,大V会依次拉大家入群哦~
入群后,请大家遵守群规,积极发言!

加入新生群,总共分两步:

步骤一

搜索并添加大V微信号:iVU_nl,备注姓名(全名)+学生号+录取专业,未备注无法通过好友申请。

该号工作时间为9:30-17:00(周一至周五)。

步骤二

添加成功后,请发送完整offer截图(见示例)至大V的微信。大V在核对信息后,会邀请你加入新生群。

2023 VU微信新生群来啦!
                                                                 (offer示例)